Compare Properties Title

Compare
You can only compare 4 properties, any new property added will replace the first one from the comparison.

همه نوشته در مجموعه: استان اصفهان

گلزار شهدای شهرضا

شهرِضا ، کُمشه و یا قُمشه از شهرهای استان اصفهان ایران در ۷۰ کیلومتری جنوب غربی اصفهان است. آب و هوای آن نسبتاً سرد و خشک است.  

مشاهده

گلزار شهدای شهر قمصر

مقام معظم رهبری: این شهر(کاشان) ، شهیدان برجسته و عزیزى دارد. سرداران شهیدى از این شهر برخواستند. نمیشود نام آورد؛ فهرستشان طولانى است؛ شهید كریمى، شهید زجاجى؛ شهداى بزرگ، فرماندهان؛ كسانى كه توانستند با حضور خود در جبهه، كار بزرگى انجام دهند. برجستگانى از كاشان و آران و بیدگل و مناطق پیرامونى این شهرستانها كارهاى…

مشاهده
1 2 3 4